Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS
(+30) 210 64 56 565

Νέες Θέσεις Εργασίας

Εργασία στο Κολλέγιο
 

Το ICPS αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας, τόσο στις ακαδημαϊκές όσο και στις διοικητικές θέσεις. Κύριο μέλημα του ιδρύματος, μέσα από την προσωπική αναγνώριση και ομαδικότητα, αποτελεί η παρακίνηση των ανθρώπων του, ώστε να "ξεδιπλώνουν" τα ταλέντα τους, αλλά και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν υπερβάσεις, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο employment@icps.edu.gr.  Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις ανοιχτές θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται παρακάτω, βεβαιωθείτε ότι μαζί με το βιογραφικό σας αναφέρετε και τον σχετικό Κωδικό Θέσης.


 

Τίτλος Θέσης: Ψυχολόγος με ειδίκευση ή εξειδικευμένη γνώση στην Ποιοτική Έρευνα
Κωδικός Θέσης: 001.2019
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό ρόλο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 • Ερευνητική δραστηριότητα στην Ψυχολογία σε Διδακτορικό επίπεδο με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
 • Μεταπτυχιακό σε τομέα της Ψυχολογίας που περιλάμβανε Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας είτε ως βασικό μάθημα ή ως εξειδίκευση από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 • Άριστη γνώση Ποιοτικών Μεθόδων Έρευνας
 • Εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.
 • Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ 
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 • Μεταπτυχιακό με αντικείμενο τη Μεθοδολογία της Έρευνας από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 • Chartered Membership στο BPS ή σε αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού (π.χ. APA).
 • Πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα.

Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  15 Απριλίου 2019.

 

Τίτλος Θέσης: Γραμματεία σχολής
Κωδικός Θέσης: ADM.001.2019
Είδος Σύμβασης:
Πλήρους Απασχόλησης
Έναρξη: Έως 15 Απριλίου 2019
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται στη Γραμματεία του Κολλεγίου στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ιδρύματος, σε ρόλο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των σπουδαστών, του προσωπικού και του ευρύτερου κοινού.  
 

Περιγραφή θέσης – αρμοδιότητες:

 • Διεκπεραίωση διαφόρων ειδών γραμματειακών καθηκόντων (τηλεφωνικό κέντρο, προγραμματισμός και συντονισμός συναντήσεων και συσκέψεων, αρχειοθέτηση)
 • Οργάνωση γραφείου και Υποδοχή επισκεπτών
 • Διαχείριση εισερχόμενης/ εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Συμμετοχή στις εργασίες διοργάνωσης εκδηλώσεων
 • Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων
 • Υποστήριξη πωλήσεων
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτό και προφορικό)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Internet, Image Editing) και social media
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Επικοινωνιακή ικανότητα, οργανωτικότητα και μεθοδικότητα. 
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων (multi-tasking)
 • Επαγγελματική γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση, συνέπεια.
 • Οργανωτικό & ομαδικό πνεύμα;  Επικοινωνιακή, με πνεύμα συνεργασίας
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, οργάνωσης και συνεργασίας
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο κλάδο της εκπαίδευσης.
 • Γνώσεις Marketing

Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  10 Απριλίου 2019.

 

 

Τίτλος Θέσης: Admissions Coordinator
Κωδικός Θέσης: ADM.002.2019
Είδος Σύμβασης: Πλήρους Απασχόλησης
Επίπεδο Θέσης: Medium Level
Έναρξη: Έως 30 Απριλίου 2019
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται στην Ομάδα Ενημερώσεων και Εγγραφών / Admissions Team του Κολλεγίου, σε ρόλο διοικητικής υποστήριξης, επικοινωνίας, εξυπηρέτησης και αξιολόγησης των ενδιαφερομένων για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. H θέση προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω coaching και εδραίωση μιας επιτυχημένης καριέρας στο χώρο της εκπαίδευσης, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό, αλλά συγχρόνως, σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 • Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ ή ανθρωπιστικές επιστήμες από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Internet, Image Editing).
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, οργανωτικότητα και μεθοδικότητα. Εξωστρεφής χαρακτήρας, που διακρίνεται από επαγγελματισμό και θέληση να κάνει καριέρα στο χώρο της Εκπαίδευσης και με θετική διάθεση να γίνει μέλος μιας δυναμικής ομάδας.
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε τριτοβάθμιο ίδρυμα (Πανεπιστήμιο, Κολλέγιο) ή σε ιδιωτικό σχολείο.
 • Σπουδές σε πρώτο πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο

Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  15 Απριλίου 2019.

 

 

Τίτλος Θέσης: Senior Executive Assistant
Κωδικός Θέσης: ADM.003.2019
Είδος Σύμβασης: Πλήρους Απασχόλησης
Επίπεδο Θέσης: Senior Level
Έναρξη: Έως 30 Απριλίου 2019
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται στη Διοικητική Ομάδα του Κολλεγίου, σε ρόλο διοικητικής υποστήριξης της ανώτατης διοίκησης. H θέση είναι θέση ευθύνης και προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω coaching και εδραίωση μιας επιτυχημένης καριέρας στο χώρο της εκπαίδευσης, σε ένα δυναμικό και απαιτητικό, αλλά συγχρόνως, σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια)
 • Πτυχίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ιδανικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες ή marketing, ή νομική
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Internet, Image Editing).
 • Εξαιρετική ικανότητα στην οργάνωση, επαγγελματική επικοινωνία, διαχείριση αιτημάτων, επίβλεψη υλοποίησης projects και ικανότητα εργασίας σε πολλαπλά αντικείμενα και επίτευξης αποτελεσμάτων υπό πίεση.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε αντίστοιχο ή παρεμφερή ρόλο.
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί η/ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε τριτοβάθμιο ίδρυμα (Πανεπιστήμιο, Κολλέγιο) ή σε ιδιωτικό σχολείο.
 • Καλή γνώση Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
 • Εξαιρετική γνώση Social Media.

Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr  μέχρι  10 Απριλίου 2019.

 

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας