(+30) 210 64 56 565

Νέες Θέσεις Εργασίας

Εργασία στο Κολλέγιο
 

Το ICPS αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας, τόσο στις ακαδημαϊκές όσο και στις διοικητικές θέσεις. Κύριο μέλημα του ιδρύματος, μέσα από την προσωπική αναγνώριση και ομαδικότητα, αποτελεί η παρακίνηση των ανθρώπων του, ώστε να "ξεδιπλώνουν" τα ταλέντα τους, αλλά και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν υπερβάσεις, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο employment@icps.edu.gr.  Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις ανοιχτές θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται παρακάτω, βεβαιωθείτε ότι μαζί με το βιογραφικό σας αναφέρετε και τον σχετικό Κωδικό Θέσης.

 

Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας
 

Κωδ.: 006.017
Γραμματεία Σχολής

Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται στη Γραμματεία του Κολλεγίου στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ιδρύματος, σε ρόλο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των σπουδαστών, του προσωπικού και του ευρύτερου κοινού.  
 
Περιγραφή θέσης – αρμοδιότητες:
1. Διεκπεραίωση γραμματειακών καθηκόντων (τηλεφωνικό κέντρο, προγραμματισμός και συντονισμός συναντήσεων και συσκέψεων, αρχειοθέτηση)
2. Οργάνωση γραφείου και υποδοχή επισκεπτών
3. Διαχείριση εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας
4. Συμμετοχή στις εργασίες διοργάνωσης εκδηλώσεων
5. Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων
6. Υποστήριξη πωλήσεων και ακαδημαϊκών διαδικασιών
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια) 
 
1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.
2. Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτό και προφορικό)
3. Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Internet, Image Editing) και διαχείρισης social media
4. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
5. Επικοινωνιακή ικανότητα και οργανωτικότητα 
6. Ευχάριστη προσωπικότητα
7. Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων (multi-tasking)
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια)
 
1. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε στο κλάδο της εκπαίδευσης
2. Γνώσεις Marketing
 
H θέση προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ένα φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας. 

Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.


Κωδ.: 003.017

Κλινικός Ψυχολόγος
 

Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό ρόλο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια).
 
1. Διδακτορικό με θέμα Κλινικής Ψυχολογίας από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
2. Μεταπτυχιακό σε σχετικό τομέα της Ψυχολογίας (π.χ. Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία, Θεωρίες προσωπικότητας κτλ) από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
3. Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος σχετικού με την Κλινική Ψυχολογία ή σε ερευνητική θέση σε θέματα Κλινικής Ψυχολογίας.
4. Εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης
5. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ (ιδιαίτερα MS. Powerpoint).
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια).
 
1. Chartered Membership στο BPS ή σε αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού (π.χ. APA).
2. Πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.
 
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.
 

Κωδ.: 004.017
Ψυχολόγος Υγείας

Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό ρόλο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος.

Απαραίτητα Προσόντα
(Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια).

1. Διδακτορικό με θέμα Ψυχολογίας Υγείας από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
2. Μεταπτυχιακό σε σχετικό τομέα της Ψυχολογίας (π.χ. Ψυχολογία Υγείας, Ψυχοθεραπεία σε Ασθενείς κτλ) από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
3. Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος σχετικού με την Ψυχολογία Υγείας ή σε ερευνητική θέση σε θέματα Ψυχολογίας Υγείας.
4. Εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης
5. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ (ιδιαίτερα MS. Powerpoint).
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια).
 
1. Chartered Membership στο BPS ή σε αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού (π.χ. APA).
2. Πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.

Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.


Κωδ.: 007.017
Νευροψυχολόγος 
 
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό ρόλο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος.
 
Απαραίτητα Προσόντα
(Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια).
 
1. Διδακτορικό με θέμα Νευροψυχολογίας από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
2. Μεταπτυχιακό σε σχετικό τομέα της Ψυχολογίας (π.χ. Νευροψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία κτλ) από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
3. Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος σχετικού με την Νευροψυχολογία ή σε ερευνητική θέση σε θέματα Νευροψυχολογίας.
4. Εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης
5. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ (ιδιαίτερα MS. Powerpoint).
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια).
 
1. Chartered Membership στο BPS ή σε αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού (π.χ. APA).
2. Πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.
 
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.

Κωδ.: 005.017
Personal Assistant

Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε έναν δυναμικό και απαιτητικό διοικητικό ρόλο στο Κολλέγιο.

Απαραίτητα Προσόντα
(Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια).

1. Πτυχίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε Νομική, ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Επικοινωνία.
2. Άριστη γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον Proficiency)  και χρήση Η/Υ.
3. Εξαιρετική ικανότητα στην οργάνωση, επαγγελματική επικοινωνία, διαχείριση αιτημάτων, επίβλεψη υλοποίησης projects και ικανότητα εργασίας σε πολλαπλά αντικείμενα και επίτευξης αποτελεσμάτων υπό πίεση.
4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε αντίστοιχο ή παρεμφερή ρόλο.
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια).
 
1. Μεταπτυχιακό Νομικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Eπικοινωνίας ή Δημόσιες Σχέσεις ή Μarketing από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
2. Εξαιρετική γνώση Social Media.
3. Άριστη γνώση Γαλλικών

Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.

 
Εγγραφείτε στο Newsletter μας