(+30) 210 64 56 565

Νέες Θέσεις Εργασίας

Εργασία στο Κολλέγιο
 

Το ICPS αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας, τόσο στις ακαδημαϊκές όσο και στις διοικητικές θέσεις. Κύριο μέλημα του ιδρύματος, μέσα από την προσωπική αναγνώριση και ομαδικότητα, αποτελεί η παρακίνηση των ανθρώπων του, ώστε να "ξεδιπλώνουν" τα ταλέντα τους, αλλά και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν υπερβάσεις, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο employment@icps.edu.gr.  Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις ανοιχτές θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται παρακάτω, βεβαιωθείτε ότι μαζί με το βιογραφικό σας αναφέρετε και τον σχετικό Κωδικό Θέσης.

 

Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας


Κωδ.: 005.017
Personal Assistant

Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε έναν δυναμικό και απαιτητικό διοικητικό ρόλο στο Κολλέγιο.

Απαραίτητα Προσόντα
(Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια).

1. Πτυχίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
2. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ.
3. Εξαιρετική ικανότητα στην οργάνωση, επαγγελματική επικοινωνία, διαχείριση αιτημάτων, επίβλεψη υλοποίησης projects και ικανότητα εργασίας σε πολλαπλά αντικείμενα και επίτευξης αποτελεσμάτων υπό πίεση.
4. Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο ή παρεμφερή ρόλο.
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια).
 
1. Πτυχίο Νομικής από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
2. Μεταπτυχιακό σε επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις, marketing ή παρεμφερές αντικείμενο.
3. Εξαιρετική γνώση Social Media.

Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr μέχρι 30 Οκτωβρίου 2017.


Κωδ.: 001.017
Κοινωνικός Ψυχολόγος

Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό ρόλο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος.

Απαραίτητα Προσόντα
(Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια).

1. Διδακτορικό με θέμα Κοινωνικής Ψυχολογίας από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
2. Μεταπτυχιακό σε σχετικό τομέα της Ψυχολογίας (π.χ. Κοινωνική Ψυχολογία, Κοινωνικές Συγκρούσεις, Διαπολιτισμικές Διαφορές κτλ) από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
3. Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος σχετικού με την Κοινωνική Ψυχολογία ή σε ερευνητική θέση σε θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας.
4. Εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης
5. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ (ιδιαίτερα MS. Powerpoint).
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια).
 
1. Chartered Membership στο BPS ή σε αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού (π.χ. APA).
2. Πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.

Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.
 


Κωδ.: 002.017
Ψυχολόγος με ειδίκευση ή εξειδικευμένη γνώση στην Ποσοτική Έρευνα

Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό ρόλο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος.

Απαραίτητα Προσόντα
(Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια).

1. Ερευνητική δραστηριότητα στην Ψυχολογία σε Διδακτορικό επίπεδο με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
2. Μεταπτυχιακό σε τομέα της Ψυχολογίας που περιλάμβανε Μεθοδολογία της Έρευνας & Στατιστική είτε ως βασικό μάθημα ή ως εξειδίκευση από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
3. Άριστη γνώση SPSS.
4. Εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.
5. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ (ιδιαίτερα MS. Powerpoint).
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια).
 
1. Μεταπτυχιακό με αντικείμενο τη Μεθοδολογία της Έρευνας ή την Πειραματική Ψυχολογία από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
2. Chartered Membership στο BPS ή σε αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού (π.χ. APA).
3. Πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.
 
Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.
 


Κωδ.: 003.017
Κλινικός Ψυχολόγος

Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό ρόλο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος.

Απαραίτητα Προσόντα
(Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια).

1. Διδακτορικό με θέμα Κλινικής Ψυχολογίας από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
2. Μεταπτυχιακό σε σχετικό τομέα της Ψυχολογίας (π.χ. Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία κτλ) από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
3. Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος σχετικού με την Κλινική Ψυχολογία ή σε ερευνητική θέση σε θέματα Κλινικής Ψυχολογίας.
4. Εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης
5. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ (ιδιαίτερα MS. Powerpoint).
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια).
 
1. Chartered Membership στο BPS ή σε αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού (π.χ. APA).
2. Πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.

Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.
 


Κωδ.: 004.017
Ψυχολόγος Υγείας

Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό ρόλο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος.

Απαραίτητα Προσόντα
(Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια).

1. Διδακτορικό με θέμα Ψυχολογίας Υγείας από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
2. Μεταπτυχιακό σε σχετικό τομέα της Ψυχολογίας (π.χ. Ψυχολογία Υγείας, Ψυχοθεραπεία σε Ασθενείς κτλ) από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
3. Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος σχετικού με την Ψυχολογία Υγείας ή σε ερευνητική θέση σε θέματα Ψυχολογίας Υγείας.
4. Εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολλέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης
5. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ (ιδιαίτερα MS. Powerpoint).
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια).
 
1. Chartered Membership στο BPS ή σε αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού (π.χ. APA).
2. Πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια ή Κολέγια και σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.

Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.
 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας