(+30) 210 64 56 565

Νέες Θέσεις Εργασίας

Εργασία στο Κολλέγιο
 

Το ICPS αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας, τόσο στις ακαδημαϊκές όσο και στις διοικητικές θέσεις. Κύριο μέλημα του ιδρύματος, μέσα από την προσωπική αναγνώριση και ομαδικότητα, αποτελεί η παρακίνηση των ανθρώπων του, ώστε να "ξεδιπλώνουν" τα ταλέντα τους, αλλά και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν υπερβάσεις, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο employment@icps.edu.gr.  Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις ανοιχτές θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται παρακάτω, βεβαιωθείτε ότι μαζί με το βιογραφικό σας αναφέρετε και τον σχετικό Κωδικό Θέσης.

 

Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας
 


Κωδ.: 005.017
Personal Assistant

Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργάζεται σε έναν δυναμικό και απαιτητικό διοικητικό ρόλο στο Κολλέγιο.

Απαραίτητα Προσόντα
(Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια).

1. Πτυχίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε Νομική, ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Επικοινωνία.
2. Άριστη γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον Proficiency)  και χρήση Η/Υ.
3. Εξαιρετική ικανότητα στην οργάνωση, επαγγελματική επικοινωνία, διαχείριση αιτημάτων, επίβλεψη υλοποίησης projects και ικανότητα εργασίας σε πολλαπλά αντικείμενα και επίτευξης αποτελεσμάτων υπό πίεση.
4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε αντίστοιχο ή παρεμφερή ρόλο.
 
Επιθυμητά Προσόντα
(Θα προτιμηθεί ο υποψήφιος που καλύπτει και τα παρακάτω κριτήρια).
 
1. Μεταπτυχιακό Νομικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Eπικοινωνίας ή Δημόσιες Σχέσεις ή Μarketing από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
2. Εξαιρετική γνώση Social Media.
3. Άριστη γνώση Γαλλικών

Βιογραφικά παρακαλούμε να σταλούν στο employment@icps.edu.gr μέχρι 27 Απριλίου 2018.

 
Εγγραφείτε στο Newsletter μας