(+30) 210 64 56 565

Προγράμματα Εκπαίδευσης

PROFESSIONAL DIPLOMA ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Περιγραφή Προγράμματος

Το ICPS σε συνεργασία με την Pearson - Edexcel, το μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης προσόντων με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, προσφέρει στην Ελλάδα το επαγγελματικό πρόγραμμα πιστοποίησης «Professional Diploma in Children with Learning Difficulties». Η εξειδίκευση του ICPS στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις ανθρωπιστικές επιστήμες τα τελευταία 25 χρόνια και η συνεργασία με την Pearson-Edexcel διασφαλίζει την επιτυχία και την επαγγελματική καταξίωση των αποφοίτων του Προγράμματος.
 
Το Επαγγελματικό Δίπλωμα στις Μαθησιακές Δυσκολίες Παιδιών είναι επιπέδου 5 στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και απευθύνεται σε επαγγελματίες που εμπλέκονται στην υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη διάγνωση/συμπτωματολογία και την παρέμβαση. Πρόκειται για ένα πλήρες πρόγραμμα επαγγελματικής, ακαδημαϊκής και βιωματικής εκπαίδευσης, όπου με την ολοκλήρωσή του οι σπουδαστές θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν, να διακρίνουν και να αξιολογούν τις μαθησιακές δυσκολίες ενώ θα μπορούν να σχεδιάζουν και να προβαίνουν σε μεθόδους και τεχνικές παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα παιδιά.
 
Οι κάτοχοι επαγγελματικών τίτλων από την Pearson - Edexcel κατοχυρώνουν, βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης, πιστωτικές μονάδες για τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει. Οι πιστωτικές μονάδες (credits) αυτές αναγνωρίζονται από πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, εφόσον οι σπουδαστές επιθυμούν να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους σε συναφές αντικείμενο. 
 
Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια ένα ακαδημαϊκό έτος και αποτελείται από δύο βασικές ενότητες. Για την απόκτηση του «Professional Diploma in Children with Learning Difficulties» απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο ενοτήτων. Ωστόσο, οι δύο ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως αυτοτελή εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος απαιτούνται επιπλέον 30 ώρες πρακτικής σε φορέα/ πλαίσιο ή ιδιώτη επαγγελματία που δραστηριοποιείται στις μαθησιακές δυσκολίες.
 

 

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια ένα ακαδημαϊκό έτος και αποτελείται από δύο βασικές ενότητες. Για την απόκτηση του "Professional Diploma in Children with Learning Difficulties" απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο ενοτήτων. Ωστόσο, οι δύο ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως αυτοτελή εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος απαιτούνται επιπλέον 30 ώρες πρακτικής σε φορέα/ πλαίσιο ή ιδιώτη επαγγελματία που δραστηριοποιείται στις μαθησιακές δυσκολίες.
 

Γιατί να το κάνεις;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και επιστήμονες που επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται με  παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Μαρτυρίες

Το πρόγραμμα αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στη δουλειά μου ως καθηγήτρια αγγλικών. Πλέον βλέπω από άλλη σκοπιά την επαγγελματική μου εξέλιξη μέσα από την επαφή με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες...
Περισσότερα...

Μαρκοπούλου Κωνσταντίνα

Το πρόγραμμα είναι πολύ χρήσιμο και ως παιδαγωγός μπορώ να αξιοποιήσω τις γνώσεις και τα εφόδια που απέκτησα για να εντοπίζω και να αντιμετωπίζω τις περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών στη δουλειά μου... Περισσότερα...

Αλεξάνδρα Καψάλη
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Καθηγητές

Αγάπη Δενδάκη,
Β.Α., M.Ed., Ph.D.c.

Μαθησιακές Δυσκολίες, Παρέμβαση

Πηνελόπη Κονιστή
B.Α, M.Α., Ph.D.c.

Μαθησιακές Δυσκολίες, Διάγνωση
Εγγραφείτε στο Newsletter μας