Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS
(+30) 210 64 56 565

Προγράμματα Coaching

TRIPLE CERTIFICATE IN COACHING

Περιγραφή Προγράμματος

To Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, με εμπειρία σχεδόν 30 ετών στην παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, ανακοινώνει την έναρξη του νέου κύκλου εκπαίδευσης στο coaching, που οδηγεί στην απόκτηση του “Triple Certificate in Coaching”.
 
Το Coaching διαδραματίζει, σε διεθνές επίπεδο, σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο τόσο στην πιο αποτελεσματική λειτουργία οργανισμών, όσο και στην πιο επιτυχημένη δραστηριότητα και παρουσία των ανθρώπων στην επαγγελματική και προσωπική αρένα. Οι Coaches ασχολούνται σήμερα με θέματα απόδοσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθοδήγησης επαγγελματικής σταδιοδρομίας, καθοδήγησης προσωπικών επιλογών, επίτευξης στόχων, εκμάθησης νέων εργασιών και θετικής στάσης απέναντι στη διαρκή αλλαγή. Είτε εντός ενός συγκεκριμένου οργανισμού είτε σε επίπεδο ιδιωτικής πρακτικής, το coaching αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και καλά αμειβόμενους επαγγελματικούς τομείς παγκοσμίως.
 
Το ICPS, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο coaching στην Ελλάδα, παρουσιάζει ένα διευρυμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που καλύπτει τις βασικές δεξιότητες στο Coaching και απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εργασθούν ως εσωτερικοί Coaches σε κάποιον οργανισμό/φορέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
 
Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τρία πιστοποιητικά από έγκυρους διεθνείς φορείς και μπορούν -υπό προϋποθέσεις- να εγγραφούν στο «International Coaching Federation (ICF)». Επιπλέον, από το 2016, το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση στο «Everything DiSC», το κορυφαίο ερωτηματολόγιο εργασιακής συμπεριφοράς που συμπληρώνουν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως, αλλά και εκπαίδευση στη μεθοδολογία του «DRIVE - The Surprising Truth About What Motivates People» του Daniel Pink.
 
Πιστοποιήσεις
 
Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στα:
 
Coaching Clinic Certificate από την Corporate Coach U (CCU)
CEU Certificate in Coaching for High Performance από το American Management Association (AMA)
(University Certificate Program  - τα Continuing Education Units αναγνωρίζονται από διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού έναντι μαθημάτων προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών προγραμμάτων)
Certificate in Solution-Focused Coaching από το Management Development Institute (MDI)
Δυνατότητα Εγγραφής - υπό προϋποθέσεις - στο International Coaching Federation (ICF).
 

 

Κριτήρια Εγγραφής:

 

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για τη μελέτη της βιβλιογραφίας.
 • Δυο τουλάχιστον χρόνια εργασιακής εμπειρίας είναι απαραίτητα.
 • Επιτυχημένη συνέντευξη με τους υπεύθυνους του Προγράμματος.
 • Γνώση Η/Υ είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ανάπτυξης του ICPS

 

Δομή Προγράμματος

Η εκπαίδευση διαρκεί 140 ώρες και αποτελείται από πέντε ενότητες:
 
Ενότητα 1η: Εισαγωγή στο Coaching – Αυτοεπίγνωση
  
Η 1η ενότητα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις για το τι είναι το coaching, τους εξοικειώνει με τους ηθικούς κανόνες και τη δεοντολογία που διέπουν την άσκηση του, και τους εισάγει στις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να εφαρμόσει κάποιος επιτυχημένα το coaching. Χρησιμοποιώντας βασικές αρχές θετικής ψυχολογίας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 1η ενότητα, στην διερεύνηση της προσωπικότητας των συμμετεχόντων, ώστε να προσδιορίσουν τα δυνατά τους σημεία σαν μελλοντικοί coaches και τις ευκαιρίες βελτίωσης.
  
Ενότητα 2η: Δεξιότητες Καθοδήγησης  - Coaching Skills
 
Η 2η ενότητα περιλαμβάνει αναλυτική εκπαίδευση σε δεξιότητες καθοδήγησης με βάση τρία κυρίαρχα μοντέλα: το Μοντέλο του Coaching Clinic της CCU, το οποίο περιλαμβάνει τα βήματα και τεχνικές για τη χρήση της καθοδήγησης εντός και εκτός των οργανισμών, το Μοντέλο του American Management Association (AMA)  για την Καθοδήγηση Υψηλών Επιδόσεων (Coaching for High Performance) και το Μοντέλο της Επικέντρωσης σε Λύσεις (Solution-Focused Coaching) της MDI. Σε κάθε μοντέλο, οι εκπαιδευόμενοι εξειδικεύονται με πολλαπλές τεχνικές σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο, καλύπτοντας όλα τα στάδια της διαδικασίας καθοδήγησης (έναρξη, μέση και ολοκλήρωση), ενώ αναλύουν το προσωπικό προτιμώμενο στυλ τους στην καθοδήγηση, μέσω του ερωτηματολογίου PCSI.
 
Eνότητα 3η: Κατανόηση του Σύγχρονου Επιχειρηματικού Κόσμου – Trends and Challenges in Today’s Business Environment 
 
Στην 3η ενότητα παρουσιάζεται η σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα και οι προκλήσεις που προκύπτουν στον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών, τις επίλυσης προβλημάτων, των διαδικασιών ορισμού και επίτευξης στόχων, της διαχείρισης ανθρώπων και διαδικασιών και της αντιμετώπισης της αλλαγής,  που επιβάλλεται από την οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα.  Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο coach το περιβάλλον στο οποίο ζουν, εργάζονται και αναπτύσσονται οι μελλοντικοί πελάτες του (εσωτερικοί ή εξωτερικοί), ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να τους καθοδηγήσει εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές. Χρησιμοποιώντας case studies από οργανισμούς, οι συμμετέχοντες εξετάζουν και αναλύουν ζητήματα coaching και αυξάνουν τον βαθμό ετοιμότητας τους στην αναγνώριση των προκλήσεων του coaching και την  αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.
 
Eνότητα 4η: Προσωπική & Διαπροσωπική Ανάπτυξη - Personal & Interpersonal Development
 
Στην  4η ενότητα οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε πολλαπλά βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, που αποτελούν βασικό κριτήριο επιτυχίας στο coaching.  Σε αυτά περιλαμβάνονται εργαστήρια ενσυναίσθησης, επικοινωνίας, διερεύνησης των συγκρούσεων, διαμεσολάβησης και διευκόλυνσης στην αναγνώριση επιλογών και στη λήψη αποφάσεων. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στα παραπάνω αντικείμενα λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά στις γνώσεις που προσφέρονται από τις υπόλοιπες ενότητες, καθώς αναπτύσσεται εσωτερικά ο coach και διασφαλίζει μια αποτελεσματική, ποιοτική και επιτυχημένη άσκηση της καθοδήγησης.
 
Λειτουργικές Λεπτομέρειες  
 
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική γνώση στα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω, τα οποία και παρουσιάζονται μέσα από powerpoints, case studies, βιωματικές ασκήσεις, συζητήσεις ομάδων κτλ. Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από εργασίες, προσωπικό ημερολόγιο ανάπτυξης, συμμετοχή και αξιολόγηση σε συνεδρίες καθοδήγησης και ένα ατομικό “case report”, το οποίο παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. 
 
Το πρόγραμμα διεξάγεται κατά τη διάρκεια κάποιων Παρασκευών και Σαββατοκύριακων.
 
Eνότητα 5η:  Πρακτική Άσκηση – Practicum 
 
Η 5η ενότητα περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή των τεχνικών και γνώσεων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι εκπαιδευόμενοι  συμμετέχουν σε πρακτικές ασκήσεις, παίζοντας εναλλακτικά τον ρόλο του καθοδηγητή (coach) και τον ρόλο του καθοδηγούμενου (coachee). Η πρακτική εφαρμογή γίνεται σε καθορισμένες συναντήσεις ενδιάμεσα στις ενότητες 1 – 4 και αμέσως μετά την ολοκλήρωση τους.

 

Γιατί να το κάνεις;

 • Θα αποκτήσεις πολύπλευρες γνώσεις στο αντικείμενο που στοχεύουν στην επαγγελματική εδραίωση σου στην αγορά εργασίας.
 • Θα ξεχωρίσεις με την απόκτηση τριών διεθνών Πιστοποιητικών στο Coaching από διακεκριμένους οργανισμούς των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
 • Θα εκπαιδευτείς από μια ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη εφαρμοσμένη πείρα στο αντικείμενο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Θα εξοπλιστείς με άμεσα πρακτικά εργαλεία και μεθοδολογίες όχι μόνο στο Coaching, αλλά και στην ψυχομετρική αξιολόγηση, στην ανθρώπινη παρακίνηση, στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική, στην βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων και πολλά άλλα.
 • Θα έχεις τη δυνατότητα - εντελώς δωρεάν - να συμμετάσχεις στην εκπαίδευση ξανά στο μέλλον και να εκπαιδευτείς σε ό,τι νεότερο θα έχει προστεθεί, διασφαλίζοντας έτσι ένα διαρκές "update" των δεξιοτήτων σου.
 • Θα σπουδάσεις στον κατεξοχήν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό οργανισμό, με εμπειρία σχεδόν 30 ετών, στο αντικείμενο της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 • Θα γίνεις μέλος της οικογένειας του ICPS και θα αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα δίκτυο αποφοίτων με ειδικά προνόμια και στενή διασύνδεση.

 

Προοπτικές

Το Triple Certificate in Coaching στοχεύει στην ανάπτυξη όλων εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τον απόφοιτο του προγράμματος ικανό να εργαστεί με απόλυτη επιτυχία ως Coach, τόσο στο κομμάτι του business όσο και του life coaching.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μέχρι σήμερα έχουν:

 • ξεκινήσει την καριέρα τους ως ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες Coaches τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
 • αναλάβει θέσεις/ρόλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού μέσω του Coaching και του Training στους οργανισμούς που εργάζονται.
 • διευρύνει την επαγγελματική τους δραστηριότητα (ειδικά όσοι εργάζονταν ήδη στους τομείς της συμβουλευτικής, ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας κ.α.) συμπεριλαμβάνοντας τεχνικές Coaching στις υπηρεσίες τους.
 • συμπεριλάβει συνεδρίες Coaching στις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού που προσφέρουν σε μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους ή άνεργους.
 • ενσωματώσει τις τεχνικές του Coaching και ευρύτερα του προγράμματος στη διοίκηση των ομάδων τους ή έχουν αναλάβει νέους διοικητικούς/εποπτικούς ρόλους σε οργανισμούς.

 

Το πρόγραμμα και οι επιμέρους ενότητες προσμετρώνται από κάποια Πανεπιστήμια της Αγγλίας και των ΗΠΑ ως πιστωτικές μονάδες Μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Καθηγητές

Κωνσταντίνος Παππάς
B.Sc., M.Sc., MBPsS

Οργανωτική Ψυχολογία, Solution-Focused Coaching, Ηγεσία

Σωτήρης Καραγιάννης,
B.Sc., M.Ed., MBA

Εκπαίδευση Στελεχών, Πωλήσεις, Ηγεσία

  Αθηνά Δελλαπόρτα,
  Β.Α., M.Sc., ECP

  Συμβουλευτική, Coaching

   Μαρτυρίες

   Το πρόγραμμα ήταν για μένα απλά συγκλονιστικό! Πρωτοπόρο, ολοκληρωμένο, υψηλού επιπέδου και καλύπτει όλο το φάσμα, για να νιώθεις ότι γνωρίζεις το αντικείμενο, ώστε να ασκήσεις το επάγγελμα...
   Περισσότερα...

   Φλάκα Κατερίνα

   Επιστημονική κατάρτιση, προσωπική ανάπτυξη, «επαγγελματική ανανέωση» και κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις θα έλεγα ότι είναι τα πλέον θετικά σημεία του προγράμματος... Περισσότερα...

   Κώστας Γκαρέλης

   Η εφαρμογή των τεχνικών του coaching στο εργασιακό μου χώρο, έχει ήδη εμφανή αποτελέσματα στο. Η νέα προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων στον εργασιακό χώρο, με την χρησιμοποίηση τεχνικών solution based coaching απελευθέρωσε δυνάμεις που η ομάδα δεν γνώριζε ότι είχε...Περισσότερα...

   Κυριάκος Μαρουλάκος
   Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
   Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική.

   Εγγραφείτε στο Newsletter μας