Κλεοπάτρα Καρνάκη B.A., M.Ed.,

Η Κλεοπάτρα αφού απέκτησε βασικό πτυχίο στη Ψυχολογία  B.A. στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College) συνέχισε τις Μεταπτυχιακές σπουδές της στο Lesley University στην  Βοστώνη όπου και έλαβε Master of Education Μ.Εd στην Ειδική Αγωγή. Από τότε μέχρι σήμερα, σχεδιάζει και εφαρμόζει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, προβλήματα συμπεριφοράς και νοητική στέρηση. Σαν ειδική παιδαγωγός επίσης εργάστηκε στις Σχολές Αμερικάνικης Παροικίας Αθηνών (Αmerican Community Schools of Athens με μαθητές γυμνασίου και λυκείου, που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη μάθηση. Παράλληλα επί σειρά ετών συνεργάστηκε με το Π.Ι.Κ.Π.Α.

Στη συνέχεια, εκπαιδεύτηκε στην συμβουλευτική στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  Προσωποκεντρικής Προσέγγισης που προσφέρει το ICPS σε συνεργασία με το  Πανεπιστήμιο του Strathclyde της Σκωτίας. Σαν σύμβουλος εργάστηκε στο παιδικό σταθμό Δελφινάκια και εθελοντικά στο Κρανιοπροσωπικό Κέντρο Αθηνών  όπου πρόσφερε  συναισθηματική στήριξη  σε παιδιά και  ενήλικες με κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες.

Υπήρξε επί σειρά ετών Εισηγήτρια μαθημάτων του  Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών) με θέματα  που αφορούν στις σχέσεις γονέων και  παιδιών.
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, σε συνεργασία με Δήμους συντονίζει και συμμετέχει σε σεμινάρια, διαλέξεις  και ομάδες  γονέων.

Από το 2007 έως σήμερα είναι εισηγήτρια μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Central Lancashire. (Σε συνεργασία με το Κολλέγιο ICPS). 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα προσανατολίζονται γύρω από την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης σαν έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες ανάπτυξης της προσωπικότητας. Επίσης μελετά την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προσωποκεντρικού μοντέλου στην Ελλάδα στα παιδιά  με μαθησιακές δυσκολίες μέσα  από την δημιουργία της θεραπευτικής σχέσης σε συνδυασμό με την παιδοκεντρική  παιγνιοθεραπεία (child-centred play therapy)θέμα που παρουσίασε σε συνέδριο το 2001 .

Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με τη συγγραφή παιδικών  ιστοριών και διηγημάτων .