Δελλαπόρτα Αθηνά, Β.Α., M.Sc., ECP

Η Αθηνά σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (με ειδίκευση στην Ψυχολογία) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές με ειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία ενώ παράλληλα απέκτησε και το Post Graduate Diploma in Person Centred Counselling από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Σκωτίας. Το 2012 ξεκίνησε την εκπαίδευσή της ως ψυχοθεραπεύτρια στην προσωποκεντρική προσέγγιση και το 2015 της απονεμήθηκε το Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση (European Certificate of Psychotherapy -ECP) από την European Association of Psychotherapy.
 
Από το 2010 εργάζεται ιδιωτικά ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Δρομοκαϊτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο και σε ιδιωτικές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Έχει επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ψυχολογική υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες και ατόμων με ψυχικές ασθένειες που διαβούν εκτός ιδρυμάτων. Είναι αναγνωρισμένο στέλεχος Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του ΕΚΕΠΙΣ με έμφαση στην ατομική και ομαδική στήριξη, την υποστήριξη και ενημέρωση για ενεργητικές πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης και την εκμάθηση τεχνικών ανεύρεσης εργασίας. Το 2016 εξελέγη Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας.
 
Στο ICPS εργάζεται ως Διευθύντρια Διοικητικών Υποθέσεων και ως υπεύθυνη συντονισμού του Τμήματος Συμβουλευτικής του Κολλεγίου.
 
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα ικανοποίησης από παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες, μελέτης της προσωπικότητας και αλλαγής στάσεων και συμπεριφοράς.  
 
 
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:
 
Κατσούνη, Κ., Κηπιώτη, Α., Δελλαπόρτα, Α. (επιμ.).(2011). Η Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία σήμερα: Διαδρομή και Προκλήσεις. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Προσωποκνετρικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας. ICPS, Αθήνα
 
Δελλαπόρτα, Α.& Παλαιολόγου, Α. (2010). Ερευνητικές ορίζουσες στην ανίχνευση του βαθμού ικανοποίησης από τη συμβουλευτική στα πανεπιστήμια: Συνεξετάζοντας δείκτες ψυχικής ευρωστίας vs αλλοτρίωσης στην προσωπικότητα των συμβουλευόμενων. Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Ρέθυμνο 
 
Δελλαπόρτα, Α., Παλαιολόγου, Α., Κεκάτος, Ε., Κουρής, Γ., Δελλαπόρτα, Α. (2009). Πρωτοβουλία πολυπαραμετρικής ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού στο Γ.Ν. Ληξουρίου. Ανακοίνωση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Χανιά