Πέτρος Μακρής, B.A., Pg.Dip., M.Sc., ECP

Ο Πέτρος Μακρής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962.
Πραγματοποίησε σπουδές στην Συμβουλευτική Ψυχολογία αποκτώντας Bachelor of Science από το πανεπιστήμιο Universal University U.S.A.
Συνέχισε τις σπουδές του στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ICPS σε συνεργασία με το University of Strathclyde αποκτώντας Pg. Diploma στην Συμβουλευτική και στη συνέχεια έλαβε το Master of Science στη Συμβουλευτική από τα ίδια Ιδρύματα.
 
Είναι μέλοs της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ) καθώς και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συμβουλευτικής (EΑC). Επίσης είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας (ECP).
Δουλεύει με ομάδες γονέων, ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και σε προσωπικές συνεδρίες . Επίσης εργάζεται ως προσωποκεντρικός επόπτης.
 
Συνεργάζεται με το ICPS ως εκπαιδευτής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής καθώς και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεξιοτήτων (skills). Επίσης είναι υπεύθυνος για την ομάδα προσωπικής ανάπτυξης ανδρών του ICPS.