Αντώνης Κορφιάτης B.A., M.Sc., ECP

Ο Αντώνης είναι πτυχιούχος Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστήμιου  Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής. Είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP) μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία στο ICPS. Συνεργάζεται με το κολλέγιο ICPS ως εκπαιδευτής - διευκολυντής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία αλλά και ως προσωποκεντρικός επόπτης. 
Τα τελευταία επτά  χρόνια έως σήμερα εργάζεται ως Επιστημονικά Υπεύθυνος σε μονάδα ψυχικής Υγείας-Κέντρο Ημέρας με στόχο τη συμβουλευτική απασχόλησης και τη ψυχοκοινωνική επανένταξη ψυχικά ασθενών. Για πολλά χρόνια  εργάστηκε ως Επιστημονικά Υπεύθυνος σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης-Οικοτροφείο για την αποασυλοποίηση και την κοινωνικοοικονομική  επανένταξη  ψυχικά ασθενών. Είναι εκπαιδευτής σε θέματα που αφορούν την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με ψυχική νόσο. Τέλος εργάζεται ιδιωτικά ασκώντας την προσωποκεντρική συμβουλευτική 
 
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:
 
Τζίκου Ε& Κορφιάτης Α(2012). Πρόγραμμα Αγωγής Κοινότητας στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση
 
Γαβριήλ,Ε& Μαστοράκη Ε& Κορφιάτης Α (2011). Ο ρόλος της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή. Η συμβολή της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής Προσανατολισμού, τευχ 94-95,σελ 187-196.