Πηνελόπη Κονιστή B.Sc, M.Sc., 

Η Πηνελόπη είναι Διευθύντρια στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.
Το 1984 αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Τριπόλεως. Το 1992 παρακολούθησε τη διετή μετεκπαίδευση των δασκάλων στη Γενική Αγωγή του Μαρασλείου Διδασκαλείου και το 2006 απόκτησε πτυχίο παιδαγωγικών από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τον Τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΠΤΔΕ – ΕΚΠΑ στην Ειδική Αγωγή.
 
Από το 1984 έως το 1989, το 1994 έως το 1999, το 2002 έως το 2004, το 2008 έως το 2010 εργάστηκε ως δασκάλα στα γενικά σχολεία της χώρας και σε Τμήματα Ένταξης της Αθήνας. Το διάστημα 1989 έως 1992 εργάστηκε στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ως υπεύθυνη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το διάστημα 1999 έως 2002 εργάστηκε στη Γραμματεία του 1ου ΠΕΚ Αθηνών και το διάστημα 2007 έως 2008 εργάστηκε ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. Αγίου Δημητρίου.
 
Έχει διδάξει θεματικές που αφορούν στην Ειδική Αγωγή σε πλήθος σεμιναρίων εκπαιδευτικών και επαγγελματιών καθώς και σε ετήσια προγράμματα Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ιδιωτικών Φορέων. Επίσης, έχει διδάξει σε προπτυχιακά του ΠΤΔΕ – ΕΚΠΑ καθώς και σε φροντιστηριακά τμήματα αυτού. Πλήθος εργασιών της έχει παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια ενώ έχει και συγγραφικό έργο.
 
Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στους τρόπους βελτίωσης των δεξιοτήτων των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες ώστε να καταστούν απόλυτα λειτουργικοί στις απαιτήσεις του παραδοσιακού σχολείου καθώς και στους τρόπους ανίχνευσης της σχολικής ετοιμότητας των μαθητών πριν τη μετάβασή τους από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.