Προγράμματα Σπουδών

Το πρόγραμμα Certificate in Counselling Skills τώρα και σε Distance Learning!

Ένα πρόγραμμα που αποδεδειγμένα χτίζει την αυτοπεποίθηση σας.

Τρίμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Δεξιότητες Προσωπικής Ανάπτυξης.

Ένα πρακτικό και βιωματικό πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης.

Βρίσκεστε εδώ: Προγράμματα Σπουδών /