Ενσυναίσθηση και δεσμός προσκόλλησης: Ο ρόλος των γονέων

Πρόσφατες έρευνες  έχουν καταδείξει ότι η ενσυναίσθηση θεωρείται βασική παράμετρος κοινωνικής και συναισθηματικής λειτουργικότητας κατά την αναπτυξιακή διαδικασία του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, η διερεύνηση της ενσυναίσθησης κρίνεται σκόπιμη καθώς εμπεριέχει τη βελτίωση της συναισθηματικής ευημερίας που με τη σειρά της οδηγεί σε καλύτερη κοινωνική ετοιμότητα. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει τη στάση των γονέων προς την ενσυναίσθηση και το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στη συμπεριφορά των παιδιών τους.  Η  ποιοτική μέθοδος που εφαρμόστηκε -μέσα από συνεντεύξεις και τη θεματική ανάλυσή τους- σκοπό είχε να αναδείξει αν οι γονείς συνειδητοποιούν πόσο η δική τους συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει τη θετική κοινωνική συμπεριφορά (prosocial behaviour) των παιδιών τους. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στα παιδιά αρνητικά συναισθήματα εγείρονται σύμφωνα με τους διαφορετικούς γονεϊκούς τύπους, ενώ υπάρχει συσχέτιση μεταξύ συμπεριφοράς (γονέων και παιδιών) και συγκεκριμένων δεσμών προσκόλλησης  αλλά και της καθαυτής σχέσης μεταξύ των γονέων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η θετική κοινωνική συμπεριφορά, μέρος της οποίους είναι και η ενσυναίσθηση, αναδεικνύεται μέσα από την ασφαλή προσκόλληση στους γονείς. Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά προσκολλώνται-ή όχι- με τους γονείς καθορίζει και τον βαθμό κοινωνικοποίησής τους, όπως για παράδειγμα τη σχέση τους με τους συνομηλίκους τους στο σχολικό περιβάλλον. Από την άλλη μεριά, βρέθηκαν στοιχεία που αναγνωρίζουν ότι η επιθετικότητα είναι συνυφασμένη με τις στενάχωρες και αντίξοες συνθήκες στους κόλπους της οικογένειας, κάτι που μπορεί να αποδοθεί και στον εκάστοτε ανασφαλή δεσμό προσκόλλησης με έναν ή και τους δύο γονείς. Σε όλα τα παραπάνω δε θα πρέπει να παραγνωρίζεται και ο σημαίνων ρόλος της από κοινού γονεϊκότητας (coparenting). Και οι δύο γονείς οφείλουν να συνεργάζονται για να διασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά τους με όσο το δυνατόν λιγότερες συναισθηματικές εξάρσεις που δεν ευνοούν την ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. 

Για να στείλετε το σχόλιο σας, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Αποστολή'. Η συμπλήρωση των πεδίων με bold είναι υποχρεωτική.

Επώνυμο
Όνομα
Email
Κωδικός Ασφαλείας Ανανέωση
 Επαναεισάγετε Κωδικό Ασφαλείας

Το μήνυμά σας
Βρίσκεστε εδώ: Ερευνητική Γωνιά /