Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε Ιδρύματα για Νεαρούς Παραβάτες

Στο άρθρο This Could be the Last Time: Person-Centred Counselling with Young Men in a Young Offender’s Institution ο συγγραφέας Barrie Hopwood (Προσωποκεντρικός Σύμβουλος Επόπτης και Εκπαιδευτής) περιγράφει την πενταετή προσωπική του εμπειρία αλλά και μελέτη της παροχής προσωποκεντρικής συμβουλευτικής σε νεαρούς κρατούμενους στα πλαίσιο ενός Ιδρύματος για Νεαρούς Παραβάτες (Feltham Young Offender Institution) και πραγματεύεται τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αλλά και την ικανοποίηση που συνεπάγεται η δουλειά αυτή.

Αναδεικνύει το γεγονός πως κάθε συνεδρία με έναν από τους νεαρούς κρατουμένους μπορεί να είναι και η τελευταία καθώς η συμβουλευτική διαδικασία μπορεί ανεξέλεγκτα να τερματιστεί λόγω πιθανών αποφυλακίσεων ή μεταγωγών. Αυτό προσδίδει σε κάθε συνεδρία μια αίσθηση ειδικού βάρους, μοναδικότητας και σημαντικότητας. Αναγνωρίζει πως η φυλακή είναι ένα συναισθηματικά δύσκολο πλαίσιο και τονίζει την ανάγκη αυτοφροντίδας των συμβούλων. Επισημαίνει τις δυσκολίες που το ίδιο το πλαίσιο μιας φυλακής μπορεί να βάζει στην στερέωση και στη συνέχιση μιας συμβουλευτικής σχέσης καθώς αναδύονται θέματα εμπιστευτικότητας και νοηματοδότησης της συμβουλευτικής από την πλευρά των κρατουμένων. 

Ωστόσο, τονίζει πως η προσωποκεντρική συμβουλευτική στη φυλακή δύναται να προσφέρει ένα μοναδικό είδος σχέσης στο οποίο τιμάται η μοναδικότητα της ύπαρξης κάθε κρατουμένου και μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για τη δόμηση μιας νέας αυτοεικόνας. Η διαδικασία της δόμησης της σχέσης μεταξύ συμβούλου και κρατουμένου και της διασαφήνισης των ορίων αλλά και των δυνατοτήτων της σχέσης αυτής περιγράφεται με σαφήνεια. Τονίζεται η ανάγκη ειλικρινείας, αποδοχής και αμεσότητας από την πλευρά του συμβούλου ώστε να παρέχει τις συνθήκες μιας μοναδικής, γνήσιας και ενδυναμωτικής εμπειρίας για τους κρατούμενους.

Τέλος, ο συγγραφέας πραγματεύεται τις δικλίδες ασφαλείας που έχει ώστε να μην γίνει ο ίδιος φορέας εκδραμάτισης του θυμού των πελατών του, να μην παρασύρεται αλλά και να μην κάμπτεται από την αδικία και τη σκληρότητα που ενδεχομένως αντικρίζει. Καταλήγει επισημαίνοντας πως η δουλειά αυτή ενισχύει την προσωπική του πίστη στην δυνατότητα των ανθρώπων για θεραπεία και ανάπτυξη.

Βρίσκεστε εδώ: Ερευνητική Γωνιά /