Ώρες «υπηρεσίας»!

Σπουδαστές και εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων! 

 

 

Και μετά από σκληρή δουλειά……
 
Βρίσκεστε εδώ: Η Ζωή στο ICPS /