Professional Certificate στη Συμβουλευτική Ζευγαριών*

Με την Πιστοποίηση του
Pearson-Edexcel
και σε συνεργασία με το
Greek Network for EFT για το επίσημο «EFT Endorsed Externship»

Συνοπτική Περιγραφή

*Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω του Κε.Δι.Βι.Μ.2 του ICPS. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

To Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS, με εμπειρία τριών δεκαετιών στην παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικά στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, ανακοινώνει την έναρξη του μοναδικού προγράμματος Συμβουλευτικής Ζευγαριών που προσφέρει στους αποφοίτους του:
 
α. Επαγγελματικό Πιστοποιητικό από τον Pearson-Edexcel, το μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης προσόντων με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες και
β. Ολοκλήρωση του EFT Endorsed Externship. To Externship αποτελεί το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης στην Emotionally Focused Therapy και το μόνο εγκεκριμένο από το International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT) για την κάλυψη των κριτηρίων πιστοποίησης ως «EFT Θεραπευτής».
 
Σε μια εποχή όπου οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα δοκιμάζουν τα όρια των σχέσεων ενός ζευγαριού, το πρόγραμμα αυτό έρχεται να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους επαγγελματίες του χώρου, με τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν την παροχή ουσιαστικής στήριξης και βοήθειας προς το ζευγάρι. Επιπλέον, μέσα από τη σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευτών και του περιεχομένου της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα εκτεθούν σε ποικιλία Προσεγγίσεων όπως η Προσωποκεντρική, η Συστημική, η Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (EFT) κ.α. διευρύνοντας την κατανόηση του αντικειμένου, αλλά και τις διαδικασίες αντιμετώπισης των προκλήσεων που βιώνει το ζευγάρι.

Οι Στόχοι του Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στη(ν):

 • Μελέτη και κατανόηση των βασικών θεωριών, στρατηγικών, τεχνικών και βασικών προβληματισμών που σχετίζονται με τη συμβουλευτική ζεύγους.
 • Εξοικείωση και προετοιμασία των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τη θεωρητική γνώση, τις δεξιότητες και τις θεραπευτικές ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση συμβουλευτικής ζεύγους.
 • Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για τον προσδιορισμό της σχέσης, των σκέψεων, των συναισθημάτων αλλά και των σχημάτων επικοινωνίας του ζευγαριού.
 • Κατανόηση και τον εντοπισμό των βασικών δυσλειτουργιών στη λειτουργία του ζευγαριού και το σχεδιασμό της κατάλληλης παρέμβασης.
 • Συνειδητοποίηση προσωπικών σχεσιακών δυσκολιών των συμμετεχόντων.  
 • Ανάπτυξη προσωπικού στυλ θεραπείας και απόκτηση επαγγελματικής θεραπευτικής ταυτότητας.
 • Χρήση της εποπτείας στη διαδικασία συμβουλευτικής ζεύγους.
 • Εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας.   

Με την ολοκλήρωση και του EFT Endorsed Externship, οι συμμετέχοντες:

 • Θα αποκτήσουν μια σαφή κατανόηση των βασικών Συστημικών εννοιών και της βιωματικής προσέγγισης της Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπείας (EFT).
 • Θα μπορούν να αντιλαμβάνονται με βάση τη Θεωρία του Δεσμού και των Συγκινήσεων, τη δυσφορία στο ζευγάρι και την επιδιόρθωση της σχέσης.
 • Θα αναπτύξουν δεξιότητες ώστε:
  • να βοηθούν τους συντρόφους να επανεξετάζουν τις συγκινησιακές αποκρίσεις που συντηρούν τη δυσφορία στη σχέση.
  • να βοηθούν τους συντρόφους να διαμορφώσουν νέα μοτίβα αλληλεπίδρασης και θετικές εμπειρίες σύνδεσης.
  • να ξεπερνούν θεραπευτικά αδιέξοδα με τα ζευγάρια.

Βασικές Ενότητες - Θεματολογία

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 6 μήνες με 150 ώρες εκπαίδευσης και περιλαμβάνει 2 μέρη που αποτελούνται από το Professional Certificate του Pearson BTEC (Edexcel) και το EFT Endorsed Externship του EFT Greek Network με την πιστοποίηση του ICEEFT.

Πιο συγκεκριμένα η δομή έχει ως εξής:

Μέρος 1ο - Ενότητα 1η: Βασικές Θεωρίες στη Θεραπεία Ζεύγους
  
Στην 1η ενότητα θα εξεταστούν θέματα όπως οι ρόλοι σε ένα ζευγάρι, το ζευγάρι ως ξεχωριστό σύστημα, οι τύποι ζευγαριών, οι βασικές θεωρητικές/θεραπευτικές προσεγγίσεις στη θεραπεία ζεύγους κ.α.
  
Μέρος 1ο - Ενότητα 2η: Η Δυναμική των Σχέσεων Σήμερα

Η 2η ενότητα καλύπτει θέματα όπως τα στάδια της σχέσης (πρώτη γνωριμία, γάμος, διαζύγιο), παράγοντες επιρροής του ζευγαριού, πατρότητα και η μητρότητα στη σχέση, κοινωνικοπολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στα ζευγάρια, προβλήματα επικοινωνίας, συγκρούσεις, σεξουαλικότητα, κακοποίηση ή άλλου είδους δυσλειτουργίες στη σχέση.
 
Μέρος 1ο - Eνότητα 3η: Εφαρμογή Τεχνικών στη Συμβουλευτική & Θεραπεία Ζεύγους 

Στην 3η ενότητα οι εκπαιδευόμενοι επικεντρώνονται στην πρακτική εφαρμογή των θεωριών και προσεγγίσεων. Η ενότητα καλύπτει θέματα όπως: μέθοδοι αξιολόγησης, αναγνώριση προβληματικών καταστάσεων, προσδιορισμός γνωστικών σχημάτων που διαμορφώνουν τη σχέση, πρότυπα, σχεδιασμός θεραπευτικής παρέμβασης, θεραπευτικές προσεγγίσεις - εφαρμογή και αποτελέσματα των μεθόδων και τεχνικών τους, ανάπτυξη των δεξιοτήτων του θεραπευτή στη συμβουλευτική ζεύγους.
 
Μέρος 1ο - Ενότητα 4η: Ηθικές & Νομικές Διαστάσεις στην Άσκηση της Συμβουλευτικής Ζεύγους

Στην  4η ενότητα οι εκπαιδευόμενοι επικεντρώνονται σε ηθικούς προβληματισμούς και συγκεκριμένα case studies με ηθικές διαστάσεις στη θεραπεία ζεύγους, σε διεθνείς κώδικες δεοντολογίας, σε θέματα εποπτείας και επαγγελματικής ανάπτυξης του θεραπευτή ζεύγους.
 
Μέρος 2ο:  EFT Endorsed Externship 

 
Το 2ο μέρος του προγράμματος περιλαμβάνει το επίσημο και εγκεκριμένο από τον ICEEFT, EFT Endorsed Externship. Το Externship είναι το πρώτο επίπεδο της εκπαίδευσης για την εκμάθηση του EFT και για την πιστοποίηση ως EFT Θεραπευτής από τον ICEEFT. Εκπαιδεύει τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας στις βασικές κλινικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να γίνουν αποτελεσματικοί ως EFT θεραπευτές ζευγαριών. Περιλαμβάνει εισηγήσεις, βιωματική εξάσκηση δεξιοτήτων, βιντεοσκοπημένα παραδείγματα, παρατήρηση βιντεοσκοπημένων ή/και ζωντανών συνεδριών θεραπείας και επεξεργασία συγκεκριμένων κλινικών περιστατικών και θεμάτων βιβλιογραφίας.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που επιθυμούν να εργαστούν συμβουλευτικά με ζευγάρια σε κάθε στάδιο της σχέσης, σε επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, ιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ) που έρχονται σε επαφή με το ζευγάρι, την οικογένεια ή τα παιδιά. Υπό προϋποθέσεις θα εξετάζονται αιτήσεις τελειόφοιτων των αντίστοιχων κλάδων που επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την μελλοντική άσκηση του επαγγέλμάτος τους.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει είτε να είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου στις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και τις επιστήμες υγείας, ή/και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς επαγγελματικό δίπλωμα ή "εκπαιδευτικό" πρόγραμμα στη συμβουλευτική ή/και την ψυχοθεραπεία.

Λειτουργικές Λεπτομέρειες

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη συμβουλευτική ζευγαριών και παρουσιάζονται μέσα από powerpoints, case studies, βιωματικές ασκήσεις, συζητήσεις ομάδας κτλ. Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από εργασίες, τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε συνεδρίες συμβουλευτικής ζευγαριών.
 

Ημερομηνία Έναρξης: 5 Νοεμβρίου 2016
Διάρκεια Προγράμματος: 6 Μήνες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
Ημέρες Διδασκαλίας: 1 διήμερο το μήνα
Τύπος Προγράμματος: Φυσική παρουσία
Διαθέσιμες Θέσεις: 20

Certificates

Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στα:
 
- Pearson BTEC Level 5 Professional Certificate in Relationship Counselling for Couples 
 
- EFT Endorsed Externship Certificate 

 
 Όσοι απόφοιτοι του προγράμματος επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να πιστοποιηθούν και ως EFT Θεραπευτές από τον ICEEFT.

Βασικοί Εισηγητές

Ψυχολόγος με εξειδίκευση στις Τοξικοεξαρτήσεις,
Προσωποκεντρική Εκπαιδεύτρια, Θεραπεύτρια & Επόπτρια,
ICPS & 18 Άνω
 
Κοινωνιολόγος,
Συστημική Εκπαιδεύτρια, Θεραπεύτρια Ζεύγους, Οικογένειας, Ομάδας,
ΑΝΕΛΙΞΗ, ΑΚΜΑ & Greek Network for EFT
 
Συστημική Εκπαιδεύτρια & Θεραπεύτρια,
Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας,
ICPS - UCLan 
 
Ψυχολόγος με εξειδίκευση στην Παιδοψυχολογία,
Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια,
ΝΕΜΙΑ
 
και στο EFT Endorsed Externiship, έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε με τη μοναδική πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στο EFT στην Ελλάδα:
 
Πρόεδρος του Greek Network for EFT
τ.Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θεραπείας Οικογένειας (EFTA)
Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του ΑΚΜΑ

Επιπλέον Πληροφορίες - Διαδικασία Αίτησης 

Επιπλέον πληροφορίες και αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διαθέσιμες από το:
 
Τμήμα Εγγραφών - ICPS
Φιλικών 56Α, 121 31, Περιστέρι, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30.210.64.56.564-5,
Fax: +30.210.64.54.982
Email: admissions@icps.edu.gr
 
Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επιλέγοντας το "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος" παρακάτω.


Βρίσκεστε εδώ: Προγράμματα Σπουδών /