M.Sc. στην Ψυχολογία Υγείας

Γενικές Πληροφορίες

Με την προάσπιση της δημόσιας υγείας να αποτελεί τα τελευταία χρόνια αυξανόμενο μέλημα κάθε δυτικής κοινωνίας, έχει συγχρόνως αυξηθεί σημαντικά η αναζήτηση των ψυχοκοινωνικών εκείνων παραγόντων που συμβάλλουν στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας, στην εκδήλωση και έκβαση μιας ασθένειας ή στη γενικότερη φροντίδα της υγείας.
 
Στο τέλος του εικοστού αιώνα, η καρδιακή νόσος και ο καρκίνος ήταν οι σημαντικότερες αιτίες θανάτου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μολονότι υπάρχουν πολύ αποτελεσματικές αλλά και υπερβολικά δαπανηρές ιατρικές παρεμβάσεις για τις ασθένειες αυτές, οι έρευνες δείχνουν ότι η ενημέρωση του κοινού σε θέματα πρόληψης, η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού στην ψυχολογία του ασθενούς, η στήριξη των ασθενών για την κατανόηση και αποδοχή της ασθένειάς τους, αλλά και η δυνατότητα επιλογής από τους ίδιους της θεραπευτικής αγωγής, όπου αυτό είναι εφικτό, έχουν βοηθήσει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών. Ο Ψυχολόγος Υγείας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες αυτές και, συνήθως, δραστηριοποιείται σε φορείς όπως νοσοκομεία, μονάδες υγείας, κέντρα πρόληψης, κέντρα θεραπείας ή σε ιδιωτική πρακτική.    
 
Το νέο εξειδικευμένο Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Υγείας, που προσφέρει το ICPS σε συνεργασία με το Βρετανικό κρατικό University of Central Lancashire, στοχεύει στην εκπαίδευση των σπουδαστών σε μια διευρυμένη θεωρητική, μεθοδολογική και εμπειρική θεματολογία που περιλαμβάνει την ανάπτυξη συμπεριφορών που προωθούν την υγεία, την πρόληψη και αντιμετώπιση των ασθενειών, τα ψυχοκοινωνικά μοντέλα της ασθένειας (π.χ. η σχέση μεταξύ άγχους και καρδιαγγειακών παθήσεων), τον σχεδιασμό και αξιολόγηση παρεμβάσεων για τη διαφύλαξη της υγείας (π.χ. απαγόρευση καπνίσματος, διατροφική εκπαίδευση), τον ρόλο του Ψυχολόγου στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, τις αιτιολογικές και επιδημιολογικές βάσεις της υγείας και της ασθένειας, καθώς και σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Ψυχολογία της Υγείας.
 
Στοχεύοντας στην ανάπτυξη επαγγελματικής δεξιότητας στους σπουδαστές, το πρόγραμμα δίνει έντονη έμφαση στην άρτια γνώση της μεθοδολογίας, στην ερευνητική τεχνογνωσία, στην ανεξάρτητη μάθηση και στην κριτική σκέψη. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την έκθεση των σπουδαστών σε ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό περιβάλλον το οποίο είναι πλούσιο σε ευκαιρίες καθοδήγησης από εκπαιδευτές με εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα άγχους, καρκίνου, καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη, παχυσαρκίας, καπνίσματος, διατροφικών διαταραχών, συναισθηματικής υγείας, διαχείρισης πόνου και σεξουαλικής υγείας.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Ημερομηνία Έναρξης: 20 Οκτωβρίου  2017
Διάρκεια Προγράμματος: 12 Μήνες Πλήρης - Φοίτηση ή
24 Μήνες Μερική - Φοίτηση
Ημέρες Διδασκαλίας: 1 ή/και 2 φορές κάθε μήνα
Τύπος Προγράμματος: Ευέλικτο (flexible) προγραμμα,
εύχρηστο για επαγγελματιές/εργαζόμενους
(adult learning)
Διαθέσιμες Θέσεις: 15

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από επτά μαθήματα, τα οποία καλύπτουν όλους τους βασικούς τομείς που προσδιορίζει η  μελέτη του 1999 του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων, με τίτλο «Κριτήρια για την Πιστοποίηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στην Ψυχολογία της Υγείας». 
  
Τα μαθήματα αυτά αποτελούν τα δύο μέρη του μεταπτυχιακού. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων σε εξειδικευμένα θέματα ψυχολογίας της υγείας, καθώς και ερευνητικής μεθοδολογίας, ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το σχεδιασμό, υλοποίηση, ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων μιας εμπειρικής έρευνας η οποία θα συνεισφέρει επιστημονικά στην πρόοδο του συγκεκριμένου τομέα. 
  
Συγκεκριμένα τα παραπάνω αναλύονται ως εξής:
 
Health Psychology: Core Psychobiological Issues
Health Psychology: Core Psychosocial Issues
Health Psychology: Core Intervention Issues
Professional Issues in Health Psychology
Measurement Issues & Outcomes in Health Psychology
Advanced Methods in Psychology
Advanced Health Psychology Project

Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των σπουδαστών πραγματοποιείται μέσα από γραπτές εργασίες, προσωπικά ημερολόγια ανάπτυξης, παρουσιάσεις, σχεδιασμό project παρεμβάσεων, πτυχιακή εργασία και εξετάσεις.

Κριτήρια Εγγραφής

1. Πανεπιστημιακό πτυχίο κατά προτίμηση στην Ψυχολογία ή σε παρεμφερή κλάδο (να καλύπτει όμως μαθήματα ψυχολογίας).
 
2. Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου IELTS 6.5, TOEFL 550 (213 Computerized) ή αντίστοιχο. Εξαιρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στην Αγγλική γλώσσα.
 
3. Θα προτιμηθούν όσοι έχουν ολοκληρώσει ερευνητική πτυχιακή εργασία κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους.
 
4. Δυο χρόνια εργασιακής εμπειρίας είναι επιθυμητά, αλλα όχι απαραίτητα.
  
5. Πολύ καλή γνώση (σε επίπεδο πρώτου πτυχίου)  Έρευνας & Μεθοδολογίας με χρήση SPSS. (Όποιος δεν καλύπτει το παραπάνω, μπορεί να παρακολουθήσει ενα ειδικό εντατικό πρόγραμμα στο ICPS).

Επιπλέον Πληροφοριές - Διαδικασία Αίτησης

Επιπλέον πληροφορίες και αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διαθέσιμες από το:
 
Τμήμα Εγγραφών - ICPS
Φιλικών 56Α, 121 31, Περιστέρι, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30.210.64.56.564-5,
Fax: +30.210.64.54.982
Email: admissions@icps.edu.gr
 
Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επιλέγοντας το "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος" παρακάτω.


Βρίσκεστε εδώ: Προγράμματα Σπουδών /