Certificate στις Δεξιότητες Συμβουλευτικής*

Συνοπτική Περιγραφή

*Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω του Κε.Δι.Βι.Μ.2 του ICPS. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
 
Το ICPS σε συνεργασία με την Pearson - Edexcel, το μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης προσόντων με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, προσφέρει στην Ελλάδα το επαγγελματικό πρόγραμμα πιστοποίησης: ‘Professional Certificate in Counselling Skills’. Η εξειδίκευση του ICPS στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικά στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία τα τελευταία 26 έτη, οδήγησε στην προσφορά ενός νέου προγράμματος εκπαίδευσης στις δεξιότητες συμβουλευτικής που προσφέρεται σχεδόν εξολοκλήρου από απόσταση,  ενώ ταυτόχρονα συνδυάζει τη βιωματική εκπαίδευση και την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.
 
Το Επαγγελματικό Πιστοποιητικό στις Δεξιότητες Συμβουλευτικής είναι επιπέδου 5 στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους ενδιαφέρονται:
 • να εκπαιδευτούν για πρώτη φορά στη Συμβουλευτική,
 • να αναπτύξουν γνώσεις και  δεξιότητες τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη,
 • να ενσωματώσουν την αποκτηθείσα γνώση στο ήδη υπάρχον επάγγελμα τους,
 • ή να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την δραστηριοποίηση τους στο χώρο της ψυχικής υγείας.
Μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού αυτού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία.
 
Οι κάτοχοι επαγγελματικών τίτλων από την Pearson - Edexcel κατοχυρώνουν βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης πιστωτικές μονάδες για τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει. Οι πιστωτικές μονάδες (credits) αυτές αναγνωρίζονται από πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού εφόσον οι σπουδαστές επιθυμούν να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους σε συναφές αντικείμενο.

Οι Στόχοι του Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στη(ν):

 • Μελέτη και κατανόηση των σημαντικότερων προσεγγίσεων συμβουλευτικής με έμφαση στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση.
 • Κατανόηση της έννοιας της σχέσης μεταξύ συμβούλου και πελάτη και σύνδεση με θέματα ηθικής και δεοντολογίας.
 • Καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων Συμβουλευτικής.
 • Προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων μέσα από τη διαδικασία της μάθησης και της βιωματικής εκπαίδευσης.
 • Μελέτη περιπτώσεων συμβουλευτικής πρακτικής με ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις της αγοράς και της καθημερινότητας.
 • Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στο χώρο της Συμβουλευτικής.

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Το Πρόγραμμα είναι ιδανικό για εργαζόμενους και όσους μένουν εκτός Αθηνών καθώς προσφέρεται κατά 80% με εξ αποστάσεως φοίτηση. H συνολική του διάρκεια είναι έξι μήνες, ενώ η εκπαίδευση γίνεται με τη χρήση συγχρονικής και ασύγχρονης τεχνολογίας, όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω σχήμα.Προκειμένου να μπορούν οι σπουδαστές να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με οπτικοακουστικά μέσα, πρόσβαση στο Διαδίκτυο και να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Βασικές Ενότητες - Θεματολογία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση στους σημαντικότερους τομείς της Συμβουλευτικής με σκοπό την ανάπτυξη άρτιων επαγγελματιών.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
 

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων και σε αποφοίτους ΙΕΚ, καθώς και σε επαγγελματίες των οποίων τα κίνητρα, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Η εκκίνηση ή/και εδραίωση μιας καριέρας σχετικής με το χώρο της Συμβουλευτικής.
 • Η συμμετοχή τους σε ομάδες/οργανώσεις κοινωνικής υποστήριξης.
 • H ενσωμάτωση των δεξιοτήτων Συμβουλευτικής στο ήδη υπάρχον αντικείμενο εργασίας τους.
 • H διερεύνηση του ενδιαφέροντος για την ψυχολογία/συμβουλευτική και η συνέχιση της κατάρτισής τους στο αντικείμενο.
 • H προσωπική τους ανάπτυξη.
 • Η ευρύτητα του αντικειμένου των επαγγελματιών στους οποίους απευθύνεται το Πρόγραμμα αποτελεί βασικό πλεονέκτημα του, καθώς παρέχει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μοιράζονται τις εμπειρίες και ιδέες τους με άτομα διαφορετικού επαγγελματικού υπόβαθρου, διευρύνοντας τους ορίζοντες τους και προσεγγίζοντας τη Συμβουλευτική σε ολιστικό επίπεδο.

Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων είναι μια συνεχιζόμενη διεργασία σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και βασίζεται:

 • Σε ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια των ωρών εκπαιδευτικής επαφής από τους εκπαιδευτές,
 • Σε εργασίες και παρουσιάσεις,
 • Σε βιωματικά εργαστήρια.

Λειτουργικές Λεπτομέρειες

Ημερομηνία Έναρξης: Καθόλη τη διάρκεια του έτους
Διάρκεια Προγράμματος: min 6 Μήνες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
Ημέρες Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά διήμερα / Distance
Τύπος Προγράμματος: Ευέλικτο / Distance
Διαθέσιμες Θέσεις: 15

Κριτήρια Εγγραφής 

 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλο, όλων των ειδικοτήτων
 2. Eπιτυχημένη Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος
 3. Eπιθυμητή η εργασιακή εμπειρία στη Συμβουλευτική
 4. Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιπλέον Πληροφορίες - Διαδικασία Αίτησης 

Επιπλέον πληροφορίες και αιτήσεις για το συγκεκριμένο προγραμμα είναι διαθέσιμες από το:
 
Τμήμα Εγγραφών - ICPS
Φιλικών 56Α, 121 31, Περιστέρι, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30.210.64.56.564-5,
Fax: +30.210.64.54.982
Email: admissions@icps.edu.gr
 
Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επιλέγοντας το "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος" παρακάτω.


Βρίσκεστε εδώ: Προγράμματα Σπουδών /