Φιλοσοφία του Κε.Δι.Βι.Μ.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ICPS έχει μακρά ιστορία στην επιτυχημένη διοργάνωση εξειδικεύσεων, σεμιναρίων και προγραμμάτων πιστοποίησης με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη συμπεριφορά του, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του και τις αναμενόμενες ή μη καταστάσεις της ζωής που τον επηρεάζουν. Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 οπότε και μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαιδεύτηκαν δεκάδες νοσηλευτικού προσωπικού απο 8 Ευρωπαϊκές χώρες, μέχρι και σήμερα όπου έχει χορηγηθεί πλέον άδεια και αναγνώριση απο τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το Κέντρο πρωτοστατεί στο σχεδιασμό και στην προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης.
 
Κάθε ακαδημαϊκό έτος πραγματοποιούνται περί τα 30 διαφορετικά προγράμματα, κάποια ημερήσια ή διήμερα και άλλα μακροχρόνια. Φιλοσοφία και στόχος του Κέντρου αποτελεί η διοργάνωση και παράδοση ποιοτικών αλλά και πρωτοποριακών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων που θα χτίζουν όχι μόνο ποιοτικές γνώσεις, αλλά και δεξιότητες συγκεκριμένες και αιχμής, συγχρόνως με σημαντικά βιώματα στους συμμετέχοντες. Κύριο στοιχείο επιβεβαίωσης της ποιότητας των προγραμμάτων αυτών αποτελεί και το επιστημονικό προσωπικό που τα παραδίδει. Εξειδικευμένοι επιστήμονες, με εξαιρετικό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο, συγκεντρώνονται στο Κέντρο, προσφέροντας πραγματικά μια διαφορετική εμπειρία εκπαίδευσης.
 
Το Κέντρο προσφέρει προγράμματα σε συνεργασία με το BTEC- Edexcel, το American Management Association, την Corporate Coach U, τη European Association for Psychotherapy και άλλους γνωστούς διεθνείς φορείς.

Βρίσκεστε εδώ: Το Κε.Δι.Βι.Μ. / Φιλοσοφία /