Προσωπικής Ανάπτυξης

Ένα πρόγραμμα που αποδεδειγμένα χτίζει την αυτοπεποίθηση σας.

Τρίμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Δεξιότητες Προσωπικής Ανάπτυξης.