Σεμινάρια

Εξειδικευμένη τεχνική γνώση στο Coaching!

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας στο Τραύμα

Απαραίτητες πληροφορίες  για σπουδαστές και επαγγελματίες σε χώρους Ψυχικής Υγείας.

Το Πρώτο και Μοναδικό σεμινάριο στο αντικείμενο στην Ελλάδα

Βρίσκεστε εδώ: Σεμινάρια /