Diploma στη Συμβουλευτική

Συνοπτική Περιγραφή

Το ICPS σε συνεργασία με την Pearson - Edexcel, το μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης προσόντων με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, προσφέρει στην Ελλάδα το επαγγελματικό πρόγραμμα πιστοποίησης Diploma in Therapeutic Counselling. Η εξειδίκευση του ICPS στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικά στην ψυχοθεραπεία τα τελευταία 27 έτη, αποτέλεσε την αφορμή για τη σύναψη συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών (ICPS - Edexcel) και τη διαμόρφωση και προσφορά ενός ισχυρού προγράμματος κατάρτισης επαγγελματιών στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής.
 
Το Diploma στη Συμβουλευτική είναι επιπέδου 5 στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν για πρώτη φορά στη Συμβουλευτική, να αναπτύξουν γνώσεις και  δεξιότητές τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, να ενσωματώσουν την αποκτηθείσα γνώση στο ήδη υπάρχον επάγγελμα τους ή να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την δραστηριοποίηση τους στο χώρο της ψυχικής υγείας. Πρόκειται για ένα πλήρες πρόγραμμα επαγγελματικής, ακαδημαϊκής και βιωματικής εκπαίδευσης που φέρει τη σφραγίδα ποιότητας και εμπειρίας του ICPS.
 
Το πρόγραμμα όπως προσφέρεται από το Κολλέγιο, δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στη Θεραπευτική Προσέγγιση που τους ταιριάζει, με επιλογή ανάμεσα στην Προσωποκεντρική, Γνωσιακή-Συμπεριφορική ή τη Συναλλακτική Ανάλυση. Επιπλέον, σε συμφωνία με την ευρύτερη φιλοσοφία του ICPS, διέπεται από το σεβασμό προς τη μοναδικότητα και τους ρυθμούς ανάπτυξης και μάθησης κάθε εκπαιδευόμενου και αποσκοπεί στη διαμόρφωση και ανάδειξη του προσωπικού στυλ κάθε ανερχόμενου επαγγελματία ψυχικής υγείας.

Οι Στόχοι του Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στη(ν):

 • Kατανόηση και εφαρμογή των βασικών αρχών της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής, της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής και της Συναλλακτικής Ανάλυσης.
 • Γνώση και εξοικείωση με τις σημαντικότερες άλλες προσεγγίσεις συμβουλευτικής από αυτή της επιλογής του εκπαιδευόμενου.
 • Γνώση βασικών αρχών ψυχολογίας.
 • Καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων Συμβουλευτικής.
 • Προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων μέσα από τη διαδικασία της μάθησης και της βιωματικής εκπαίδευσης.
 • Κατανόηση και εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας των Διεθνών Επαγγελματικών Οργανισμών Συμβουλευτικής..
 • Εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης σε πρακτική άσκηση και σε προκλήσεις της αγοράς και της καθημερινότητας.
 • Ανάπτυξη επαγγελματικής ταυτότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Βασικές Ενότητες - Θεματολογία

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 8 μαθήματα γενικής και εξειδικευμένης συμβουλευτικής, καθώς και πρακτική άσκηση.

Πιο συγκεκριμένα η δομή έχει ως εξής:
 

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ, καθώς και σε επαγγελματίες των οποίων τα κίνητρα, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Η εκκίνηση ή/και εδραίωση μιας καριέρας σχετικής με το χώρο της Συμβουλευτικής.
 • Η συμμετοχή τους σε ομάδες/οργανώσεις κοινωνικής υποστήριξης.
 • H ενσωμάτωση των δεξιοτήτων Συμβουλευτικής στο ήδη υπάρχον αντικείμενο εργασίας τους.
 • H διερεύνηση του ενδιαφέροντος για την ψυχολογία/συμβουλευτική και η συνέχιση της κατάρτισης τους στο αντικείμενο.
 • H προσωπική τους ανάπτυξη.

Η ευρύτητα του αντικειμένου των επαγγελματιών στους οποίους απευθύνεται το Πρόγραμμα αποτελεί βασικό πλεονέκτημα του, καθώς παρέχει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μοιράζονται τις εμπειρίες και ιδέες τους με άτομα διαφορετικού επαγγελματικού υπόβαθρου, διευρύνοντας τους ορίζοντες τους και προσεγγίζοντας τη Συμβουλευτική σε ολιστικό επίπεδο.

Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων είναι μια συνεχιζόμενη διεργασία σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και βασίζεται:
 • σε αρχείο εκπαίδευσης που κρατά κάθε εκπαιδευόμενος,
 • σε διαρκή ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια των ωρών εκπαιδευτικής επαφής, από τους εκπαιδευτές,
 • σε εργασίες και παρουσιάσεις,
 • σε τελική εργασία παρουσίασης και ανάλυσης μιας περίπτωσης (case study).

Λειτουργικές Λεπτομέρειες

Ημερομηνία Έναρξης: 25 Οκτωβρίου 2016
Διάρκεια Προγράμματος: 18 Μήνες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
Ημέρες Διδασκαλίας: Καθημερινές
Τύπος Προγράμματος: Ευέλικτο (flexible) πρόγραμμα
Διαθέσιμες Θέσεις: 15

Κριτήρια Εγγραφής 

 1. Απολυτήριο Λυκείου.
 2. Ηλικία άνω των 21 ετών.
 3. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Επιτυχημένη Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Επιπλέον Πληροφορίες - Διαδικασία Αίτησης 

Επιπλέον πληροφορίες και αιτήσεις για το συγκεκριμένο προγραμμα είναι διαθέσιμες από το:
 
Τμήμα Εγγραφών - ICPS
Φιλικών 56Α, 121 31, Περιστέρι, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30.210.64.56.564-5,
Fax: +30.210.64.54.982
Email: admissions@icps.edu.gr
 
Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επιλέγοντας το "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος" παρακάτω.